Repertoar

Lektion i repertoar utgör komplement till vanlig balettlektion. I och med att eleven får hela lärarens uppmärksamhet på lektionen i repertoar får hon bättre förutsättningar att utveckla och förbättra sina dansfärdigheter.

Repertoar/Solo: Fortsätt läsa